آدرس:

 

شعبه یک: واحد فروش و تمدید استاندارد

شیراز _ گلدشت معالی آباد _ خیابان لادن _ مرکز تجاری گلدشت _  طبقه دوم _ واحد 31

لطفا قبل از مراجعه حضوری حتما تماس بگیرید.

مهندس وصال: 09173145351

دکتر مرزبان: 09177076421

تلفکس: 36354115

پست الکترونیک: emdad_asansor [at] yahoo.com

 

***************

 

 

شعبه دو: واحد سرویس، نگهداری و خدمات

 

 شیراز _ سی متری سینما سعدی _ اول ذوالانوار شرقی _ پلاک 57 _ طبقه سوم _ واحد 31

لطفا قبل از مراجعه حضوری حتما تماس بگیرید.

دکتر مرزبان: 09177076421

مهندس وصال: 09173145351

تلفکس: 32335374

پست الکترونیک: emdad_asansor [at] yahoo.com