فرم های نظر سنجی

 

با سلام
احتراما به استحضار می رساند که توسعه، پیشرفت و عملکرد بهتر شرکت امداد آسانسور فقط با ارایه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مدیر و کارفرمای محترم قابل دستیابی میباشد، لذا از شما بزرگوار درخواست می کنیم هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد که نسبت به عملکرد شرکت امداد آسانسور دارید را ذکر کنید.

 

http://emdadasansor.com/

فرم نظرسنجی سرویس کاران (کلیک کنید)

http://emdadasansor.com/

فرم نظرسنجی پرسنل اداری (کلیک کنید)

http://emdadasansor.com/

فرم نظرسنجی فروش (کلیک کنید)

http://emdadasansor.com/