فرم استخدام همکار

فرم استخدام همکار ویژه سرویس کاران و نصابان محترم لطفا اطلاعات خواسته شده را کامل بنویسید و ایمیل کنید. نام و نام خانوادگی: نام پدر: ش. ش: ش . ملی: تاریخ و محل تولد: وضعیت تاهل: وضعیت سربازی: سوء پیشینه: اعتیاد: رشته تحصیلی: مدرک تحصیلی: گواهینامه رانندگی: وسیله نقلیه: شماره تماس: ایمیل یا وب سایت: […]

فرم استخدام بازاریابی

فرم استخدام بازاریابی ویژه بازاریابی و تبلیغات لطفا اطلاعات خواسته شده را کامل بنویسید و ایمیل کنید.   نام و نام خانوادگی: نام پدر: ش. ش: ش . ملی: تاریخ و محل تولد: وضعیت تاهل: وضعیت سربازی: سوء پیشینه: اعتیاد: رشته تحصیلی: مدرک تحصیلی: گواهینامه رانندگی: وسیله نقلیه: شماره تماس: ایمیل یا وب سایت:   […]