مجوز خدمات آسانسور

مدیریت واحد فروش و استاندارد سازی:

  • مهندس زارعی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در صنعت آسانسور

 

مدیریت واحد سرویس و نگهداری:

  • دکتر شهریار مرزبان با بیش از 16 سال سابقه فعالیت در صنعت آسانسور
  • (مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر)

 

 

پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور

از وزارت صنعت، معدن و تجارت

(مهندس زارعی، دکتر مرزبان، سایت امداد آسانسور)

www. EMDAD ASANSOR .com

 

 

 

پروانه کسب آسانسور

(مهندس زارعی، دکتر مرزبان، سایت امداد آسانسور)

www. EMDAD ASANSOR .com

 

 

 

 

تصویر برخی از مجوز و گواهی نامه ها:

 

 

1 - Copy

 

 

3 - Copy7 8

 

9 56