دستورالعمل حرکت دستی آسانسور در مواقع اضطراری

دستورالعمل حرکت دستی آسانسور در مواقع اضطراری نجات دادن افرادی که در آسانسور گیر کردن (رفع گیر کردن بین راه آسانسور بعلت خرابی یا قطع برق)         1– خونسردی خود را حفظ کنید.   2- کلید برق سه فاز نصب شده بر روی تابلوی سه فاز اصلی را روی حالت صفر قرار دهید تا […]