نحوه محاسبه ظرفیت کابین آسانسور + مثال ساده

نحوه محاسبه ظرفیت کابین آسانسور + مثال ساده   دانستن ظرفیت آسانسور برای استفاده مجاز از ظرفیت و بیمه کردن آسانسور امری ضروری است، برای یادگیری و محاسبه ساده ظرفیت آسانسور خود این مقاله (نحوه محاسبه ظرفیت کابین آسانسور) را مطالعه کنید.   جدول مساحت مفید کابین آسانسور بر حسب تعداد مسافران: جدول ظرفیت کابین […]

نرخ نامه سرویس و نگهداری آسانسور امسال / سال 1403

نرخ نامه سرویس و نگهداری آسانسور امسال نحوه محاسبه مبلغ سرویس و نگهداری و پشتیبانی آسانسور مبلغ سرویس و نگهداری و پشتیبانی آسانسور برای یک ماه و سال   در این مقاله به نرخ نامه سرویس و نگهداری آسانسور امسال / سال 1403 می پردازیم.   نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 1403 دانلود فایل […]

نکات مهم استفاده از آسانسور در تعطیلات

نکات مهم استفاده از آسانسور در تعطیلات بیشترین آمار حوادث مربوط به ایام عید است که نشان دهنده بی توجهی به ظرفیت استفاده از آسانسور با حضور جمع زیادی از خانواده ها در این وسیله است. همچنین کودکان بیشترین قربانیان حوادث آسانسور هستند که این وسیله را بازیچه فرض می کنند. آن هم به دلیل […]

دستورالعمل حرکت دستی آسانسور در مواقع اضطراری

دستورالعمل حرکت دستی آسانسور در مواقع اضطراری نجات دادن افرادی که در آسانسور گیر کردن (رفع گیر کردن بین راه آسانسور بعلت خرابی یا قطع برق)         1– خونسردی خود را حفظ کنید.   2- کلید برق سه فاز نصب شده بر روی تابلوی سه فاز اصلی را روی حالت صفر قرار دهید تا […]

چرا آسانسور باید آینه داشته باشد!؟

چرا آسانسور باید آینه داشته باشد!؟ این یک قانون نانوشته است، انتظار عذاب آور است و از آنجایی که آسانسور چیزی است که باید در انتظارش بود، افرادی باهوش راه حلی یافتند تا انتظار را قابل تحمل تر کنند و این راه حل چیزی جز آینه نیست. در این مقاله به این سوال پاسخ می […]

طراحی آسانسور در شیراز و صدرا استان فارس

طراحی آسانسور در شیراز و صدرا استان فارس   پروژه های ساختمانی به جزئیات زیادی نیاز دارند و ممکن است ماه ها یا سال ها طول بکشد تا تکمیل شوند. شما باید فونداسیون و عناصر طبیعی مختلف را قبل از ترکیب برخی موارد اضافی در ساختمان در نظر بگیرید. هر ساختمان و بنایی با توجه […]

نصب آسانسور در شیراز و صدرا استان فارس

نصب آسانسور در شیراز و صدرا استان فارس   پروژه های ساختمانی به جزئیات زیادی نیاز دارند و ممکن است ماه ها یا سال ها طول بکشد تا تکمیل شوند. شما باید فونداسیون و عناصر طبیعی مختلف را قبل از ترکیب برخی موارد اضافی در ساختمان در نظر بگیرید. هر ساختمان و بنایی با توجه […]

محاسبه ابعاد آسانسور در شیراز و صدرا استان فارس

محاسبه ابعاد آسانسور در شیراز و صدرا استان فارس   پروژه های ساختمانی به جزئیات زیادی نیاز دارند و ممکن است ماه ها یا سال ها طول بکشد تا تکمیل شوند. شما باید فونداسیون و عناصر طبیعی مختلف را قبل از ترکیب برخی موارد اضافی در ساختمان در نظر بگیرید. هر ساختمان و بنایی با […]

استاندارد سازی آسانسور در شیراز و صدرا استان فارس

استاندارد سازی آسانسور در شیراز و صدرا استان فارس   پروژه های ساختمانی به جزئیات زیادی نیاز دارند و ممکن است ماه ها یا سال ها طول بکشد تا تکمیل شوند. شما باید فونداسیون و عناصر طبیعی مختلف را قبل از ترکیب برخی موارد اضافی در ساختمان در نظر بگیرید. هر ساختمان و بنایی با […]

فروش آسانسور در شیراز و صدرا استان فارس

فروش آسانسور در شیراز و صدرا استان فارس   پروژه های ساختمانی به جزئیات زیادی نیاز دارند و ممکن است ماه ها یا سال ها طول بکشد تا تکمیل شوند. شما باید فونداسیون و عناصر طبیعی مختلف را قبل از ترکیب برخی موارد اضافی در ساختمان در نظر بگیرید. هر ساختمان و بنایی با توجه […]