ویدیو های آموزشی آسانسور

 

 

آسانسور با سیستم تشخیص گفتار (طنز)

 

**********

 

چگونه می توان موقع سقوط آسانسور زنده ماند؟

 

**********

 

هشدارهای ایمنی آسانسور

 

**********

 

۸ تا از کاربردی ترین آسانسور ها و بالابر های ساخته شده !!!!

 

**********