برای دسترسی راحت شما، لینک کل مقالات را در این صفحه بارگزاری کردیم:

 

https://emdadasansor.com/

برق رفتن و گیر کردن در آسانسور (+ راهنما)

 

https://emdadasansor.com/

نکات فوق ضروری برای همه ساکنین آپارتمان (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

آموزش استفاده از کلید ۳ گوش آسانسور (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

ضرورت نظافت موتور خانه آسانسور (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

اگر در آسانسور گیر کردیم، چه کار کنیم؟ (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

آیا در آسانسور هوا (اکسیژن) تمام می شود؟ (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

دستورالعمل حرکت دستی آسانسور در مواقع اضطراری (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

تست آنلاین سرویس آسانسور (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

افتادن شی در چاله آسانسور (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

استاندارد معتبر اروپا در مورد آسانسور (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

روغن کاری سیم بکسل آسانسور (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

مدارک مورد نیاز تمدید استاندارد (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

کلاهبرداری در سیم بکسل “گوستاولف” (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

فرهنگ همسایگی (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

لیست پرداخت شارژ (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

کلید های مشترک آپارتمان را کجا بزاریم؟ (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

چرا آسانسور باید سرویس شود؟ (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

چرا باید شارژ بدهیم! (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

وظایف مدیر ساختمان (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

سرویس آسانسور یا دزدی! (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

نرخ نامه سرویس و نگهداری امسال (کلیک کنید)

https://emdadasansor.com/

ویدیو های آموزشی آسانسور

https://emdadasansor.com/