دفترچه های مورد نیاز

نصابان، سرویس کاران و تکنسین آسانسور

 

توجه!: مدیران و مالکان محترم به هیچ وجه با توجه به دستورالعمل های این دفترچه ها به دستکاری آسانسور اقدام نکنید!

این دفترچه ها فقط مختص افراد آسانسوری هست که اموزش های خاص و دوره  ای دیده اند.

 

 

سوالات تستی تکنسین (کلیک کنید)

 

 

سوالات تشریحی تکنسین (کلیک کنید)

 

 

دفترچه تابلو آرمان (کلیک کنید)

 

 

دفترچه تابلو آریان (کلیک کنید)

 

 

دفترچه تابلو کاسپین (کلیک کنید)

 

 

دفترچه تابلو داتیس (کلیک کنید)

 

 

دفترچه تابلو داتیس پیکو (کلیک کنید)

 

 

دفترچه تابلو ایمن رو (کلیک کنید)

 

 

دفترچه تابلو کاسپین 2 (کلیک کنید)

 

 

دفترچه تابلو پار (کلیک کنید)

 

 

دفترچه تابلو پار ترون (کلیک کنید)

 

 

توجه!: مدیران و مالکان محترم به هیچ وجه با توجه به دستورالعمل های این دفترچه ها به دستکاری آسانسور اقدام نکنید!

این دفترچه ها فقط مختص افراد آسانسوری هست که اموزش های خاص و دوره  ای دیده اند.